I kursen Webbproduktion ombads vi, i samarbete med Livsmedelsverket och Karlstads kommun, att ta fram en hållbar lösning för hur offentliga skolrestauranger kan köpa mer närproducerade råvaror. Lösningen skulle vara en digital plattform som ska tillgodose relationen mellan producenten och konsumenten. Kraven var hantering av kommunikation mellan parterna, en marknadsplats för köp & sälj, geografisk orientering av råvarorna, storytelling kring råvarorna och producenten bakom, samt administration gällande utbud och efterfrågan av lokala råvaror. Målet var att bidra till bättre planering av livsmedelsproduktion samt bättre hantering av redan producerade varor, för att på ett hållbart sätt stärka näringslivet.
Vår uppgift var att utveckla en webbsida för producenten med hjälp av Wordpress, samt ta fram en mockup för mobilversionen av webbsidan för konsumenten. Min roll vilade i det sistnämnda.
Då producenterna är bönder och konsumenterna är anställda på skolrestauranger riktade vi oss mot en äldre målgrupp. Min ambition var att ta fram en design som spelar på aspekter i skolrestaurangens vardag för att skapa en personlig UX, med fokus på en smidig och tydlig UI som tilltalar äldre.
I matsedeln kan konsumenten planera inför framtiden och skapa recept genom att ange ingredienserna som ingår. Dessa ingredienser kan sedan läggas in i inköpslistan, och receptet sparas så att konsumenten inte behöver lägga in det manuellt igen framöver.
Inköpslistan ger en inblick i vad som måste inhandlas inför den snara framtiden och fungerar som riktlinje för vilka producenter som kommer att rekommenderas för råvarorna. Förrådet visar vad skolrestaurangen har i nuläget och uppdateras ständigt i enlighet med skolmåltiderna med varje dag som passerar. Detta gör det möjligt för konsumenten att vidare planera inför kommande måltider.
Torget representerar mötesplatsen för konsumenten och producenten. Utifrån inköpslistan och kriterierna som fylls i på huvudsidan rekommenderas producenter som är närliggande, men som ändå erbjuder det konsumenten behöver. Producenten kan välja bild och beskrivning för sitt företag för att introduceras för konsumenten och skapa en personligare relation.
Tillbaka till början